SLauri 1.4

As.oy Sointulan-Lauri

Sini-vihreä keidas kirk­kai­den vesien ja har­ras­tus­ten äärellä Val­ke­a­kos­kella


Velaton taloyhtiö eikä putki­re­mont­tiin tois­tai­seksi tar­vetta. Sen sijaan tule­vai­suutta var­ten suun­nit­teilla kah­den kor­vaa­van uudis­ra­ken­nuk­sen kaa­va­muu­tos.
Rakennuttajia tai ryhmä­raken­tami­sesta kiin­nos­tu­neita sijoit­ta­jia etsi­tään.
Vanhoille osakkaille 36 asuntoa. Ulos­myy­tä­vää jää noin 15 asun­toa. Toi­nen raken­nus mah­dol­lista myö­hemmin, johon tulee noin 50 asun­toa.

Talo­yhtiössä jo nyt varmatoiminen valokaapelinetti 100/50 Mb. Sopii erinomaisesti mm. etä­työs­ken­te­lyyn ja pe­laa­mi­seen.

Liikennevalovapaat yhteydet Tampe­reelle ja Helsin­kiin päin!
Lisäksi Tampereen tie­yh­teys on koko­naan valaistu.
Olen kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen:
Ostajana Vuokraajana Rahoittajana
Rakennuttajana Ryhmärakennuttajana
Muussa mielessä

Geolocation not allowed!
© Copyright 2020 Pekka Heinonen,apuun.fi